Evangelisatiecommissie Goudriaan/Ottoland

Het doel van de Evangelisatiecommissie is het uitdragen van het Evangelie in Goudriaan en Ottoland aan mensen die van het Evangelie vervreemd zijn of het niet kennen. De Evangelisatiecommissie werkt namens de gezamenlijke kerken, te weten de Hervormde gemeenten van Goudriaan en Ottoland en de Gereformeerde Kerk van Ottoland.

Activiteiten:

– We verspreiden rond Kerst en Pasen het evangelisatieblad “Echo” huis-aan-huis.

– Bij nieuwe inwoners en pas getrouwden wordt namens de gezamenlijke kerken een welkomsgroet gebracht in de vorm van bloemen of iets dergelijks.

– In het najaar gaan we met de “boekenmand” langs. Ieder jaar wordt een gevarieerd aanbod aan christelijke boeken, cd’s en dvd’s aangeboden.

– Tijdens de zomermaanden nodigen we bij de aanlegplaats voor boten de waterrecreanten uit voor de zondagse kerkdiensten.

– Er worden soms toerustingscursussen verzorgd voor de gehele gemeente.

– Het deelnemen aan een Alpha-cursus of het Dabar-werk wordt gestimuleerd.

Namens Goudriaan zitten in de Evangelisatiecommissie:

Ria Korevaar, Clara Blokland, Jan de Vries (afgev.kerkenraad), Jeroen van Wijk en Mariëtte de Bruin.

 

 

Top