Hervormde Kerk

Goudriaan Hervormde kerkDe toren en het kerkgebouw zijn afgelopen jaar succesvol gerestaureerd en in gebruik genomen. Eeuwenlang komen gemeenteleden en dorpsgenoten hier elkaar tegen om God te prijzen en het Evangelie te horen. Daarnaast is het gebouw ook beschikbaar voor andere (eigen) activiteiten.

De kerk heeft in samenwerking met de Ottolandse kerken een gezamelijke website: www.kerkgoudriaanottoland.nl. Op deze website vindt u meer informatie over de gemeente zoals de preekrooster, uitgebreide activiteitenkalender en nieuwsberichten.

Er is een impressie van onze kerk gemaakt op een DVD van Graafstroom in 2012.

Top