Nieuwsberichten

Opheffing Chr. Gemengd Koor Zanglust Goudriaan

Na een bestaan van ruim 44 jaar valt het doek voor het Chr. Gemengd Koor Zanglust uit Goudriaan. Per 1 april 2018 zal het koor worden opgeheven. Het koor bestaat nog uit 25 leden, maar de bezetting, verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen is zeer onevenwichtig geworden. Ook slaat, evenals bij andere koren, de vergrijzing toe en wordt ook aan kwaliteit ingeboet. Verschillende pogingen zijn ondernomen om nieuwe en jonge(re) leden aan te trekken maar zijn deze helaas niet gelukt waardoor dit besluit moest worden genomen.

Bestuur, leden en dirigent bedanken langs deze weg allen die in loop van ons bestaan Zanglust op diverse wijze hebben gesteund en onze concerten trouw hebben bijgewoond.

Top