Restauratie commissie kerk

De restauratie van de kerk is afgerond. De kosten van de restauratie zijn in totaal circa 745.000 euro. Inmiddels is een groot deel van de benodigde financiën bijeengebracht door collecten, giften, acties, bijdragen van fondsen en subsidies. Het resterende bedrag zal door middel van collectes en acties de komende jaren bijeengebracht moeten worden.

Voor de kerkrestauratie zijn commissies ingesteld ter ondersteuning van het College van Kerkrentmeesters. De bouwcommissie is met het beëindigen van de restauratie ontbonden. De financiële commissie blijft bestaan tot en met de financiële afronding van de restauratie.

Top