Vakantie Bijbel Club

De VBC wil kinderen van de basisschoolleeftijd in de vakantieperioden met het evangelie in aanraking brengen. De groep is opgesplitst in 2 subgroepen, n.l. de kinderen van 4 jaar t/m groep 4 en de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.

In de laatste week van de zomervakantie is er gedurende 3 ochtenden een programma voor de jongste groep en voor de oudste kinderen is dat gedurende 2 avonden. Die activiteiten vinden meestal plaats bij Rina de Gier in de schuur. Data, locatie en tijden van alle activiteiten staan altijd in kerkbode, nieuwsbrief van de kerk, Het Kontakt en op de persoonlijke uitnodiging aan de kinderen.

Ieder jaar staat er een bepaald thema centraal. De jongste groep leert een themalied, luistert naar een bijbelverhaal, kijkt poppenkast, knutselt en er wordt meestal nog een spelletje gedaan.

De oudste groep gaat vaak d.m.v. stellingen, (quiz)vragen of filmpjes aan de slag met een bijbelgedeelte en daarna is er ruimte voor spel en ontspanning. De volgende personen werken mee aan de vakantiebijbelclub:

Sandra v.d. Grijn,  Marijna Jelovic, Judith Boogert, Anja de Vries en Arjan Boogert.

 

 

 

Top