Woord en Daad

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. W&D werkt daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.

Veel geld voor Woord en Daad wordt bijeengebracht door de 80 landelijke comités. Het comité in deze regio heet “Lek en Graafstroom”.

Comité Lek en Graafstroom bestaat uit enthousiaste vrijwilligers uit verschillende dorpen van Molenwaard, die zich inzetten tegen armoedebestrijding wereldwijd.

Hiervoor houden wij verschillende activiteiten zoals verkoopacties, zangavonden en jaarlijks een huis-aan-huis collecte.

Afgevaardigde/comitélid van Goudriaan en Ottoland is Mariëtte de Bruin.

 

 

Top